Kildehøjs Venners bestyrelse

Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Menigt medlem:Menigt medlem:Menigt medlem:
Menigt medlem:

Grethe Bang

Tlf. nr.: 40 46 36 02

Mail: mail@glbang.dk


Per Madsen

Tlf. nr.: 30 68 28 27

Mail: permadsen52@gmail.com


Lause Bang

Tlf. nr.: 24 65 32 01

Mail: mail@glbang.dk


Jette Forbech Christensend (forstander)

Tlf. nr.: 99 92 05 00

Mail:jec@diakon.dk


Anni Kokborg (medarbejderrepræsentant)

Tlf.: 97 13 10 25

Mail: annithomasine@hotmail.com


Frida Markussen

Tlf.: 52 99 64 77

Mail: jm-marcu@live.dk


Børge Gammelager Nielsen

Tlf.: 51 73 87 93

Mail: gammelager@youseepost.dk


Vibeke M. Poulsen (medarbejderrepræsentant)

Tlf.: 61 75 29 64

Mail: vimp@diakon.dk