Indmeldelse

Kildehøjs VennerFrivillige hænder kan vi altid bruge på Kildehøj.


Meld dig ind i Kildehøjs Venner!!!!!!


Vi hjælper i dagligdagen, til fest, med køkkenhave, blomster, sang, spil, besøg og samvær med beboerne.


Vi kører tur med beboerne i Kildehøjs bus.


Vi afholder julemarked, hvor vore nissepiger forbereder salgsemner hele året og overskud går til beboerne på Kildehøj.


Vi udgiver bladet Treklang 4-5 gange årligt.


Prisen for medlemskab er kr. 75,00 pr. år.


Kontingentet kan indbetales på Vennekredsens konto nr.7670-6522994. Husk navn som reference.


Mest af alt bliver du et aktiv for Kildehøj - stedet, hvor beboerne skal have et godt liv - og er vi mange, som står sammen, kan vi gøre en stor indsats.


Velkommen.