Indmeldelse

Kildehøjs VennerFrivillige hænder kan vi altid bruge på Kildehøj.


Meld dig ind i Kildehøjs Venner!!!!!!


Vi hjælper i dagligdagen, til fest, med køkkenhave, blomster, sang, spil, besøg og samvær med beboerne.


Vi kører tur med beboerne i Kildehøjs bus.


Vi udgiver bladet Treklang 4 gange årligt.


Prisen for medlemskab er kr. 100,00 pr. år.


Kontingentet kan indbetales på Vennekredsens konto nr.7670-6522994, eller pr MobilPay 4052 1879 (Ulla Olesen). Husk navn som reference. 


Mest af alt bliver du et aktiv for Kildehøj - stedet, hvor beboerne skal have et godt liv - og er vi mange, som står sammen, kan vi gøre en stor indsats.


Vi vil gerne have din mailadresse, så vi kan sende nyheder mm direkte til dig. 

Mail om indmeldelse, postadresse og mailadresse sendes til kasserer Ulla Olesen. 


Velkommen.