Beretning 2014


Generalforsamling den 29. september 2014 i Kildehøjs venner.


Beretning 2014


I det forgangne år, har vi haft et stort aktivitetsniveau i Kildehøjs Venner.

I oktober havde vi igen i år Danseaften, hvor palmehave orkesteret spille op til dans. Der var flere fra vennekredsen som kom og dansede med beboerne. En rigtig dejlig aften, hvor man rigtig kunne se, at beboerne hyggede sig og flere af dem var også ud at danse.

Vi har været nogle stykker fra bestyrelsen på besøg hos Dalsgård Antik i Højslev. Her købte vi fint porcelæn til alle 3 hus. I første omgang blev det til kaffestel i hhv. Mågestel, Julerosen og Blå Blomst. Senere er det tanken, at der skal købes spisestel.

I november havde vi ikke mindre en 3 arrangementer.

Vi startede den 10. 11 med Mortensaften, hvor vennekredsen sørgede for hjælpere i alle tre huse, til servering af maden og hygge om beboerne.

Den 23.11.13  var der sædvanen tro, arbejdsdag for pårørende. Der blev julepyntet både i fælleshuset og hos beboerne. Der blev gjort ekstra rent i fælleshusene og da der ikke i år var så mange pårørende til at hjælpe på dagen var det kun småting, som skulle ordens udvendigt.

Vi havde på dagen besøg af en butik som hedder Senior Shop, som sælger tøj til beboerne på plejehjem. Her var der mulighed for at de pårørende sammen med beboerne, kunne købe tøj.

Dagen blev afsluttet med julefrokost i alle 3 huse.

En rigtig god dag for alle.

Den 26. november var der julemarked. Igen var det et rigtig godt arrangement, hvor der kom rigtig mange og der gik ikke lang tid, før der var mange af boderne, som havde udsolgt.

Rigtig mange mennesker havde gennem hele året været aktiv for at lave ting til salgsboderne. En STOR TAK skal lyde til alle for jeres store indsats.

I december var der 3 søndage, hvor der var adventshygge på skift i husene og den sidste søndag fik alle beboerne en blomsterhilsen fra Vennerne, med ønsket om en god jul.

Vildbjerg Koret lavede endvidere en julekoncert for beboerne. Et rigtig godt arrangement, hvor vi gerne havde set flere frivillige og tilskuere udefra.

Den 10 januar var der Nytårskur, hvor der blev serveret champagne og kransekage og husorkesteret KGBK spillede. Et nyt arrangement som vi vil gentage.

I februar havde vi den 6.2 bankospil for beboerne og vores medlemmer. En hyggelig aften for alle.

Den 3 maj havde vi igen indkaldt til arbejdsdag for pårørende. Der var fint fremmøde og der blev igen gjort rent i husene, der blev malet udvendigt, køkkenhaven blev tilsået og der blev lavet forskellige ting hos dyrene.

Igen en god dag som styrker sammenholdet blandt de pårørende.

Den 23.6 blev der holdt Sct. Hans aften. Der blev grillet i husene og båltalen blev holdt af Kent Falkenvig. Rigtig fint fremmøde.

Den 5. september havde Kildehøjs Venner 25 års jubilæum. Der var indbudt til reception og efterfølgende åbent hus.

Til receptionen blev der hold taler ved Arne Bak og Grethe Bang og der blev serveret champagne og kransekage. Husorkesteret spillede til et par sange. Foreningens første formand – Esther Stiesdal – kom til receptionen. Efter hyggeligt samvær, så var der håbet hus på hele plejehjemmet.

Der kunne købes ting fra vores køkkenhave, bagepigerne havde bagt brød til kaffen, der blev grillet pølser, skænket vin og fadøl, vores bus og firmabil blev præsenteret, nissepigene havde lavet en tombola og der var en informationsstand, hvor der blev fortalt om vennekredsens arbejde og fremvist vores nye hjemmeside. Endvidere blev der tegnet nye medlemmer, hvilket vi var rigtig glade for. Efterfølgende håber vi, at vi får nogle flere til at tilmelde sig som frivillig, da vi mangler hjælp.

Det var en super dejlig dag og vejrguderne havde været med os, så solen skinnede hele dagen.

Der skal lyde en stor tak til alle om kom og gjorde dagen festlig.

Udover alle arrangementerne, så har vi løbende masse af aktiviteter kørende på Kildehøj.

Bodil Møller kommer hver onsdag og spiller til onsdagssang. Nogle lørdage om måneden kommer der nogle og laver lørdagshygge med sang og snak, andre kommer i hverdagene og synger og spiller æsel med beboerne. Andre kommer og hygger med beboerne og andre læser historie. Røde Kors gruppen går ture med nogle af beboerne og ligeledes er der ledsagerordninger. Vi har vores husorkester som spille hver anden uge og der er busfolket, som kører ture med beboerne.

Så har vi vores bagepiger, som gør et kæmpe arbejde med at bage alt brød til husene. De kommer hver tirsdag og torsdag. Nissepigerne kommer hver onsdag i vinterhalvåret for at lave ing til julemarkedet. Blomsterpigerne sørger for, at alle blomster og planter har det godt, både ude og inde. Nogle kommer og hjælper i forbindelse med gudstjeneste på plejehjemmet.

Der bliver ligeledes sørget for dyrene og akvariet bliver plejet tillige med fuglene i orangeriet.

Ja givetvis er der mange flere ting, hvor vores frivillige kommer og gør en ekstra indsats overfor vores beboere.

Der skal lyde en STOR TAK til alle, som har været med til at gøre en forskel i hverdagen for vores beboer og personalet på Kildehøj.

Jeg vil også fortælle, at Kildehøjs Venner er gået ind i EDB alderen. Vi har anskaffet en PC’er og har ligeledes fået oprettet en hjemmeside – www.kildehoejsvenner.dk, hvor man kan følge med i, hvad der rører sig i vennekredsens regi.

Endvidere har vi fået vores medlemskartotek lagt ind på EDB, således det fremover kommer til at blive en lettelse, når vi skal søge på f.eks. hvilke frivillige vi har og hvad frivilligt arbejde de laver.

Sidste efterår havde Vennekredsen sendt en ansøgning ind til Ministeriet for børn. Ligestilling, integration og sociale forhold, for at komme i betragtning til en puljeordning, hvor det skulle være et projekt til nytænkning indenfor ældreområdet.

Vi søgte støtte til projekt Husholdning som i gamle dage, men fik desværre afslag.

Vennekredsen støtter med økonomisk hjælp så beboerne kan komme på sommerferie.

Vi betaler en årlig TV afgift, således alle 3 huse kan se bl.a. TV Charlie og TV Zulu, da der på disse programmer kommer mange gamle danske film og gode musikprogrammer.

Til vores jubilæum ønskede vi os penge til en ny bus. Vi har nu lavet en separat konto til opsparingen til en ny bus, som vil blive aktuelt inden for nogle få år. Da der skal bruges mange penge til udskiftningen, så skal vi de næste åringer til at samle penge ind til busskiftet.

Jeg vil til slut sige en STOR TAK til Arne Bak for et altid godt og konstruktivt samarbejde og ligeledes skal der lyde en TAK til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde.


Grethe Bang

Formand