Referat fra generalforsamlingen 2020

 

 1. Valg af dirigent

Lause Bang blev valgt

 

 1. Valg af stemmetæller

Børge Gammelager og Lillian Christiansen blev valgt

 

 1. Formandens beretning

Se beretningen andet sted.

 

 1. Fremlæggelse af regnskab

Regnskabet udviste et overskud på 7.525,14

 

 1. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år

Det blev vedtaget uændret kontingent på 75,00 pr. år.

 

 1. Beretning fra udvalg

Der var ingen

 

 1. Valg til bestyrelse

Frida Markussen og Børge Gammelager Nielsen samt Kirsten Jakobsen blev valgt.

 

 1. Valg af suppleanter

Sonja Nielsen blev valgt.

 

 1. Valg af revisor

Bent Hansen blev valgt

 

 1. Indkommende forslag

 Der var ikke indkommet nogen forslag

 

 1. Eventuelt

 

Jette Fosbech rettede en STOR TAK til alle frivillige. Det har en helt utrolig stor værdi og glæde for beboerne på Kildehøj.

 

For referat/Grethe Bang

 

 

 Bestyrelsen har konstitueret sig følgende:

 

Formand:

Grethe Bang

 

Næstformand:


 

Kasserer:

Lause Bang (Niels Laurids Bang)

 

Sekretær:

Jette Fosbech Christensen

 

Menigt bestyrelsesmedlem:

Børge Gammelager Nielsen

Frida Markussen

Anni Kokborg

Kirsten Jakobsen

 

Suppleanter:

Sonja Nielsen

 

For referat/Grethe Bang