Generalforsamling Kildehøjs Venner den 28. september 2021


Formandens beretning:


Det forgangne år har også været præget af Corona epidemien. Det har betydet, at der siden sidste generalforsamling, ikke har været  nogen aktiviteter fra Vennekredsens side, da vi jo skulle passe på beboerne.


Min beretning for det forgangne år, kan derfor gøres utroligt kort.


Det sidste år har været præget af Corona og det har derfor medført, at vi som frivillig forening, ikke har kunnet lave nogen aktiviteter på Kildehøj.

De aktiviteter, som er blevet afholdt på Kildehøj, har ledelsen og personalet selv sørget for.


Vihar afholdt 2 bestyrelsesmøder i det forgangne år, hvor vi har drøftet den aktuelle situation omkring Coronaen og hvilke begrænsninger, dette ha medført.


Nu håber vi så på, at vi igen kan begynde at få en almindelig hverdag igen og kan lave nogle tiltag og oplevelser for beboerne på Kildehøj.

 

Til vores frivillige chauffører, skal der lyde en kæmpe tak for jeres engagement med at kører turer med beboerne. Det gør en kæmpe forskel for beboerne, at komme ud på disse oplevelser.

 

Også en stor tak til alle de frivillige på Kildehøj. Vi håber I alle holder ved og kommer tilbage på Kildehøj, når hverdagen igen blive normal. I er alle et kæmpe stor aktiv for Kildehøj og beboerne og vi kan slet ikke undvære jer.

 

Der skal ligeledes lyde en stor tak til personalet, for et godt samarbejde. Selv om I har rigtig travlt, så har I altid mødt os med et smil og en venlig bemærkning.

 

Også til Jette, skal der lyde en stor tak for et godt samarbejde og altid en god og konstruktiv dialog.

 

Til slut vil jeg benytte lejligheden til at takke alle i bestyrelsen, for et godt og konstruktivt samarbejde.