Referat 2015


Tirsdag den 29. september kl. 19,00 på Kildehøj


1. Valg af dirigent

    Lause Bang blev valgt


2. Valg af stemmetæller

    Børge Gammelager blev valgt


3. Formandens beretning

    se beretningen andet sted

    Der var en drøftelse omkring buskørsel i vinterhalvåret. Det blev besluttet at lave en kørsel i forbindelse med juleudsmykning.


4. Fremlæggelse af regnskab

    Regnskabet udviste et underskud på 17.908,80 kr. Det skal dog bemærkes, at der i regnskabsåret er blevet overført 41.000 kr. til

    buskontoen.


5. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år

    Det blev vedtaget uændret kontingent på 75,00 pr. år


6 .Beretning fra udvalg

    Der var ingen


7. Valg til bestyrelse

    Inger Møllebjerg, Sonja Nielsen og Grethe Bang blev alle genvalgt


8. Valg af suppleanter

    Inga Johansen og Anna Møllebjerg blev genvalgt


9. Valg af revisor

    Birthe Hoffmann blev genvalgt


10.Indkommende forslag

    Der var ingen


11.Eventuelt

    Der blev nævnt arrangementet i Boxen i forbindelse med 5 års jubilæum, hvor Kildehøj er blevet tildelt gratis billetter

    Alzheimerforeningen MidtVest har indbudt til 6 Gospel eftermiddage i Struer.

    Vi deltager den 5.11, forhåbentlig med begge busser.


For referat

Grethe Bang


Godkendt af dirigenten Lause Bang