Referat 2018


Referat fra generalforsamlingen 2018


1.Valg af dirigent

Lause Bang blev valgt


2.Valg af stemmetæller

Børge Gammelager blev valgt


3.Formandens beretning

Se beretningen andet sted.


4.Fremlæggelse af regnskab

Regnskabet udviste et overskud på 4264,22 kr.


5.Fastlæggelse af kontingent for det kommende år

Det blev vedtaget uændret kontingent på 75,00 pr. år.


6.Beretning fra udvalg

Der var ingen


7.Valg til bestyrelse

Børge Gammelager, Bjarne Andersen og Frida Markussen blev valgt.


8.Valg af suppleanter

Per Madsen og Ketty Sørensen  blev valgt.


9.Valg af revisor

Bent Hansen blev valgt


10. Indkommende forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag


11. Eventuelt

Grethe Bang bød Jette Fosbech Christensen velkommen til Kildehøj og glæder os til

det fremtidige samarbejde.


Jette takkede for den varme velkomst og fortalte, hvor fantastisk det var med alle

de frivillige på Kildehøj, og hvor stor en forskel og glæde det var for beboerne.

 

Det blev aftalt, at beboerferien i 2019 skal forsøges afholdt ved Sletten Strand, hvor det er

en fantastisk sted for plejehjemsbeboere og hvor der er mange tilbud på aktiviteter/turer.

Jette arbejdere videre med dette.

For referat/Grethe Bang