Referat fra generalforsamlingen 2021

 

 1. Valg af dirigent

       Lause Bang blev valgt

 

 1. Valg af stemmetæller

       Børge Gammelager valgt

 

 1. Formandens beretning

       Se beretningen andet sted.

 

 1. Fremlæggelse af regnskab

       Regnskabet udviste et overskud på kr. 2911,84

 

 1. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år

       Det blev vedtaget uændret kontingent på 75,00 pr. år.

 

 1. Beretning fra udvalg

       Der var ingen

 

 1. Valg til bestyrelse

       Lause Bang og Grethe Bang. Herudover blev Ingrid Rasmussen valg til bestyrelsen.

 

 1. Valg af suppleanter

       Sonja Nielsen blev valgt.

 

 1. Valg af revisor

       Bent Hansen blev valgt

 

 1. Indkommende forslag

       Der var ikke indkommet nogen forslag

 

 1. Eventuelt

 

 Jette Fosbech rettede en STOR TAK til alle frivillige. Det har en helt utrolig stor værdi og glæde for beboerne på             Kildehøj.

 

 Bestyrelsen har konstitueret sig følgende:

 

 Formand:

 Grethe Bang

 

 Næstformand:

 Kirsten Jakobsen

 

 Kasserer:

 Lause Bang (Niels Laurids Bang)

 

 Sekretær:

 Jette Fosbech Christensen

 

 Menigt bestyrelsesmedlem:

 Børge Gammelager Nielsen

 Frida Markussen

 Anni Kokborg

 Naja Rubæk Hansen

 Ingrid Rasmussen

 

 Suppleanter:

 Sonja Nielsen

 

 For referat/Grethe Bang