Generalforsamling Kildehøjs Venner den 29. september 2020


Formandens beretning:


Det forgangne år har været præget af Corona epidemien. Det har betydet, at der fra februar og givetvis resten af 2020, ikke har været/og bliver nogen aktiviteter fra Vennekredsens side, da vi jo skal passe på beboerne.


Efteråret 2019 har der dog været gang i aktiviteterne på Kildehøj.


I august var beboerne på sommerferie til Sletten Strand. Denne ferieform var noget dyrere end de tidligere år, hvorfor Vennekredsen var med til at sponsere noget til turen.


Torsdag den 3. oktober var alle beboerne på Kildehøj klar til årets store sportsdag.

Alle startede med morgenkaffe og kl. 10 lød startskuddet. Der blev dystet i stigegolf, golf putning, ringridning, dart og ringspil. Aktiviteterne var fordelt på alle 3 huse, så alle kom omkring de

forskellige aktiviteter.

Efter dysten blev der serveret frokost ved pølsevognen, hvor man kunne få hotdogs med enten grillpølser eller røde pølser. Til dessert var der gammeldags isvafler.

En rigtig sjov og anderledes dag, hvor der blev hygget og smilene var store hos beboerne.

En stor tak til Holstebro Køkkencenter for sponsering af pølsevognen.

 

Traditionen tro, så var Vennekredsen igen behjælpelig med afholdelse af Mortens Aften. En skøn aften for vores beboere, hvor 2 frivillige i hvert hus, sørgede for at hygge omkring beboerne.

 

Julemarkedet på Kildehøj blev afholdt den 26. november 2019.

„Nissepigerne“ havde igen i år lavet et helt fantastisk arrangement. Dejligt at så mange kom og bakkede op om arrangementet og ligeledes købte af de mange skønne ting. Også i år var kageboden en stor hit, hvor der blev udsolgt.

Stor TAK til alle som var med til at gøre det til en dejlig oplevelse.

 

Søndag den 8. december havde bestyrelsen lavet en hyggeeftermiddag for beboerne på Kildehøj.

Efter kaffen og julesange, så var der kørt 2 busser frem, for nu skulle beboerne ud og se på byens julebelysning.

Medens busserne kørte tur, så var der andre fra bestyrelsen, som var på besøg hos beboerne med en julestjerne og en hilsen fra Kildehøjs Venner

 

Den 12. december havde vi igen været heldige at få besøg af Vildbjerg Koret, som ville synge julen ind for

vores beboere på Kildehøj. Koret bestod af ikke mindre end 30 personer, så lokalet blev rigtig sunget op.

Det var en rigtig skøn aften, hvor de fleste af beboerne deltog og alle havde stor glæde af oplevelsen.

Vildbjerg Koret lovede, at de igen ville komme til Kildehøj i december 2020.

 

Så kommer vi til året 2020. Ja der må jeg så sige, at en ubuden gæst ”Corona” gjorde sit indtog i Danmark - ja i hele verden. Det betød jo, at alle arrangementer og tiltag udefra, som skulle have været afholdt på Kildehøj, blev aflyst. Heldigvis har Kildehøj et helt fantastisk personale, som så har lavet rigtig meget for og med beboerne, så helt uden aktiviteter, har beboerne heldigvis ikke været.

 

Nu håber vi blot på, at vi igen kan begynde at lave nogle aktiviteter for beboerne, men i skrivende stund, ser det desværre ikke ud til, at det kan blive aktuelt, idet Coronaen igen har fået et godt tag i Danmark. Vi var ellers lige startet op med busture ud i det blå.

Vi havde dog bestemt, at vores traditionsrige Julemarked skulle aflyses i år, da vi ikke turde at tage chancen med besøg af så mange dejlige mennesker, som plejer at komme og støtte arrangementet.

Det kan samtidig hermed oplyses, at vi er gået i tænkeboks om hvad vi fremover skal omkring Julemarkedet, da vores Nissepiger er holdt og vi derfor ikke har dem til at lave ting til julemarkedet. Jeg vil derfor efterlyse forslag til, hvad vi så kan gøre. En af vores store indtægter kommer jo fra Julemarkedet. Pengene går til driften af bussen, så de penge skal vi jo ud og finde et andet sted.

 

Til vores frivillige chauffører, skal der lyde en kæmpe tak for jeres engagement med at kører turer med beboerne. Det gør en kæmpe forskel for beboerne, at komme ud på disse oplevelser.

 

Også en stor tak til alle de frivillige på Kildehøj. Vi håber I alle holder ved og kommer tilbage på Kildehøj, når hverdagen igen blive normal. I er alle et kæmpe stor aktiv for Kildehøj og beboerne og vi kan slet ikke undvære jer.

 

Der skal ligeledes lyde en stor tak til personalet, for et godt samarbejde. Selv om I har rigtig travlt, så har I altid mødt os med et smil og en venlig bemærkning.

 

Også til Jette, skal der lyde en stor tak for et godt samarbejde og altid en god og konstruktiv dialog.

 

Til slut vil jeg benytte lejligheden til at takke alle i bestyrelsen, for et godt og konstruktivt samarbejde. En særlig tak til Per for et godt samarbejde i bestyrelsen og hvor du er kommet med mange rigtige gode input til nye tiltag.