Beretning 2017


Generalforsamling den 27. september 2017 i Kildehøjs Venner


Beretning 2017:


I det forgangne år, har vi igen haft et højt aktivitetsniveau i Kildehøjs Venner.


September 2016:

Kildehøj samt vennekredsen var sammen med menighedsrådet med til at arrangere HUSKEDAG den 24. september. Det startede i kirken, hvor mange af vores beboere kom og sognemedarbejderen havde ”Stjernestunder” med beboerne. Der kom heldigvis nogle af byens beboere, som kunne se, hvor stor en oplevelse disse stunder, har for beboerne på Kildehøj.

Efterfølgende var vi i Kirkecentret, hvor der vores afdelingssygeplejerske – Pernille – holdt foredrag om demens. Super godt indslag, som Pernille gjorte til UG. Herefter fortalte jeg omkring Vennekredsens arbejde på Kildehøj og oplistede mange af vores aktiviteter. Samtidig blev Vennekredsen brochure præstenteret.

Herefter drog vi til Kildehøj – beboerne blev kørt i hestevogn, som var en kæmpe oplevelse for dem. På Kildehøj var der opstillet gamle høstmaskiner m.v. ude på parkeringspladsen og inde i husene, var der besøg af IH mode med dametøj, Blomsterapoteket viste forskellige dekorationer m.v., der var optiker og hørercenter, så man både kunne få tjekket hørelsen og synet.

Der kom rigtig mange besøgende fra byen og pårørende. De havde mulighed for at få en tur i hestevogn rundt i byen. Det var rigtig populært.

En rigtig skøn dag som helt sikkert kan gentages.


November 2016:

I november var der så igen tid for kontingentopkrævning. Det er gået planmæssigt men med en mindre tilbagegang. Vi håber vores nye tiltag omkring brochuren og at Kildehøj i forbindelse med 1ste samtale med pårørende til nye beboere, at det giver nye medlemmer. Det er jo vores livsnerve, men medlemmer, ellers kan vi jo ikke gøre så meget for beboerne på Kildehøj. Jeg håber, at de pårørende er klar over, at hvis Vennekredsen ikke længere eksisterer, så vil der ikke laves ret mange aktiviteter for beboerne, da personalet ikke har tid og der ikke er penge til det.


Sædvanen tro, så Vennekredsen behjælpelig med Mortens Aften, hvor vi havde frivillige i hvert hus, som hyggede om beboerne og sørgede for forplejningen.


Den 22. november blev der igen afholdt julemarked. Igen en stor tilslutning fra byen og pårørende, som også var gode til at købe ting, som de frivillige havde lavet. Nissepigerne havde igen lagt et kæmpe arbejde for dagen og lavet utroligt mange skønne ting. STOR TAK til nissepigerne og andre frivillige, som har ydet en stor indsats.


Den 30. november havde vi besøg af Vildbjerg Koret, som kom og sang julen ind. En dejlig aften med nogle skønne julesalmer, som vi alle kunne synge med på.


December 2016:

Som sædvanligt var Vennekredsen arrangør af Adventssøndage, hvor bestyrelsen på skift, hygger om beboerne med kaffe og sang.

Den 2 adventssøndag, havde vi besøg af Astrid Rasmussens datter, som kogte klejner til os. Det var en dejlig oplevelse og hvor smagte de godt. Tusinde tak for det fine arrangement til Astrids datter - Jette.


Den 3 søndag i advent, blev busserne pakket med beboere og så var der ellers tur til både Aulum og Vildbjerg, for at se den fine juleudsmykning.


Februar 2017:

I februar plejer der at være Bankospil, men det har vi droppet, da der faktisk ikke er nogen af vores beboere, som kan spille med også selv om de får hjælp. Da det primært er for vores beboere, så har vi valgt at droppe denne aktivitet.


Foråret 2017:


I maj var vi 2 gange på besøg i ”Den gamle By” i Århus, hvor vi besøgte Erindringslejligheden. Der var 2 guider (damer) som tog imod os og så fik vi ellers nogen snak, hvor beboerne rigtig kunne fortælle om gamle dage og hvad de havde lavet.

Det var virkeligt et par skønne dage, som blev afsluttet med medbragt frokost omkring Silkeborgsøerne.

Det er en af de aktiviteter, som vi vil prøve at gentage til næste år.


I juni måned var vi på udflugt til Haunstrup dyrepark, hvor frivillige og beboerne havde en super skøn dag og blev velsignet med et pragtfuldt vejr.


Sct. Hans aften, var vi så heldige at få Ole Vestenå til at lave båltalen. Det var en dejlig aften, hvor der også kom rigtig mange fra byen, for at deltage i arrangementet.


Udover de nævnte aktiviteter, så har vi også haft rigtig mange andre ”jern” i ilden.


Vi arbejder pt på at få lavet nogle arrangementer med ”Klovne i Ældreplejen”. Anni Kokborg og jeg har været til et møde i Horsens, hvor Tut og Tut fortalte om, hvorledes de arbejdede med et sådan projekt. Meget interessant og som helt sikkert vil være en succes på Kildehøj.


Herudover har vi en speciel stol (gyngestol og afslapningsstol) på prøve, som vi påtænker at forære Kildehøj. Indtil nu, har stolen været en kæmpe succes blandt vores beboere og personale.


Vi har heldigvis rigtig mange frivillige, som gør en kæmpe indsats på Kildehøj. Vi er rigtig privilegeret, at vi har så mange, som gerne vil gøre en forskel i hverdagen, for vores beboere på Kildehøj.


Vi har måttet afhænde vores Røde Bus, da den skulle til syn i maj og det ville koste rigtig mange penge, at få den gennem syn. Vores super dejlige og gode ”Buschauffører” har derfor fået ændret deres oprindelige kørselsplan, således at der nu køres hver uge – enten mandag eller tirsdag – da vi nu kun har den grå bus. Den skal desværre også til syn i efteråret, så der arbejdes nu på at få den udskiftet til en ny eller nyere bus i løbet af vinteren.

Denne aktivitet med buskørsel, er yderst populær, så der er ingen problem med at finde beboere, som gerne vil med ud og kører.


Der skal lyde en STOR TAK til alle frivillige på Kildehøj. Uden jer og jeres indsats, vil hverdagen på Kildehøj ikke være så indholdsrig som I er med til at gøre den.


Også en STOR TAK til Vanda, for et godt samarbejde. Det er altid inspirerende at samarbejde med dig.


Endvidere en STOR TAK til hele personalet. Jeg er helt sikkert på, at bedre personale findes ikke på noget andre plejehjem. Altid smilende og en frisk kommentar, møder os, når vi kommer.


Til sidst vil jeg sige hele bestyrelsen TAK for et godt og konstruktivt samarbejde. I er altid villige til at stille op, når der skal laves et stykke arbejde.


Grethe Bang

Formand