Beretning 2016


Generalforsamling den 13. september 2016 i Kildehøjs Venner


I det forgangne år, har vi igen haft et stort aktivitetsniveau i Kildehøjs Venner.


Oktober 2015:

Plejehjemmet var blevet inviteret til 5 års fødselsdag i BOXEN i Herning. Herning Kommune havde lavet en stor fest, hvor beboerne med hjælpere, var inviteret.

Vi var 2 busser afsted en søndag eftermiddag. En dejlig oplevelse både for beboerne og hjælperne.


November 2015:

Den 4. november, havde vi besøg af vores husorkester Skjern Salonorkester, som spillede op til dans. Vi havde en rigtig dejlig aften, hvor beboerne nød musikken og fik en stille dans med de frivillige og personalet. Beboerne var rigtig ”stadset” op, damerne med neglelak og blomster i håret og herrerne havde skjorte og spils på. Det er en af de aktiviteter, som vi vil tilsigte, at vi får 2 gange årligt.


I november var vi ude for med kontingentopkrævninger. I skrivende stund har vi ca. 295 medlemmer. En lille tilbagegang, så vi prøver noget nyt, for at få tilgang af nye medlemmer og specielt nye medlemmer hos de pårørende på Kildehøj. Vi er ved at få lavet en brochure, hvor det fremgår, hvor meget vennekredsen laver og gør for beboerne. Vi vil synliggøre os bedre, således at de pårørende ikke er i tvivl om, hvor vigtigt det er at have en frivillig vennekreds. Hvis ikke vi var der, ville der være rigtig meget og mange tilbud, som ikke kan lade sig gøre fra Kildehøjs side, da der jo hele tiden bliver skåret i deres resurser.


Den 5. november drog 2 busser afsted til Struer. Demenslinien havde arrangeret nogle eftermiddage med Gospelsang. Vi fyldte busserne med beboer og frivillige og Anni Kokborg som medarbejder. Vi havde en rigtig dejlig eftermiddag, hvor alle sang med på nogle dejlige sange.


Den 21. november var der arbejdsdag på Kildehøj for pårørende. Vi havde der dejlig besøg af Lions Club Lyngtotterne, som kom med deres donation af en del af overskuddet fra Oktobermessen, som de ville overdrage til vennekredsen. Beløbet kr. 55.000,- er øremærket til køb af anden bus, når en af de nuværende ikke kan længere.

Samtidig har vi få tkr. 3956 fra Brugsen. De har en stander, hvor folk kan lægge en plastmønt i 3 forskellige ”bøtter” og så fordeles hvert kvartal kr. 10.000 forholdsmæssigt til de 3 emner.

Det er da helt fantastisk, at vi har været så heldige.

En STOR TAK til både Lyngtotterne og Brugsen.


Den 24. november var der så tid for julemarkedet. Nissepigerne havde haft rigtig travlt hele året, med at få produceret ting til salgsboderne. Igen var julemarkedet rigtig godt besøgt. Det er skønt, at der er så stor en opbakning blandt byens befolkning. En STOR TAK til Nissepigerne og alle de andre frivillige, som har ydet en stor indsats.December 2015:

I julemåneden havde vi traditionen tro, adventshygge hver søndag. Hygge med kaffe og sang af julens skønne sange.


Den 13. december blev begge busser kørt frem fyldt med nogle af beboerne. Nu skulle de op og se byens juleudsmykning. Vi kørte først til Aulum og derefter rundt i Vildbjerg. Alle var enige om, at Vildbjergs juleudsmykning var utroligt flot.


Efter turen blev der delt en juleblomst ud til alle beboerne, som en julehilsen fra Vennekredsen.


I forbindelse med personalets julefrokost, kom Vennekredsen med en fl. vin til hver medarbejder som tak for den store indsats de yder i dagligdagen overfor beboerne på plejehjemmet. Kildehøj har et unik personale, som gør en stor forskel over for beboerne, udover det, som man kan forvente af en ansat. TUSINDE TAK FOR DET.


Februar 2016:

Årets bankospil løb af stablen i februar. Det er en hyggelig aften for beboerne, som havde lyst til at deltage og der kom ligeledes en del af vores medlemmer, så vi fik spillet nogle spil og uddelt præmier.


Foråret 2016

Fiat Puntoen skulle til syn og desværre var der en del, der skulle laves, så det kostede en del penge at få den lavet. Nu håber vi så, at den kan kører igen de næste 2 år. Så er det muligt, at den skal udskiftes.


Ellers er foråret gået med mange forskellige tiltag. Busserne har kørt beboerne ud til ØKO dag. Det syntes de, var rigtig spændende.


Maj 2016:

Den 4. maj havde Kildehøj 10 års jubilæum. En skøn dag, hvor ”den søde tand” rigtig blev gjort tilpas, da der var stillet et kæmpe kagebord op, som alle gæsterne kunne smage.


Den 21. maj var der igen arbejdsdag. Nu skulle køkkenhaven tilsås og der blev gjort rent i alle fællesrummene og i Orangeriet. Som sædvanligt en rigtig hyggelig dag. Stor tak til alle som deltog. Det gør en stor forskel i hverdagen for beboerne. De nyder virkeligt denne dag, hvor der er besøg af pårørende.


Juni 2016:

Den 7. juni var vi på udflugt til Haunstrup dyrepark. Begge busser samt 2 personbiler kørte derud med fuld oppakning. Vi havde frokostkurve med og vejret var rigtig godt. Vi havde en skøn dag sammen med beboerne og de frivillige samt personale. Vi blev enige om, at vi igen næste år vil tage på udflugt dertil. Stor TAK til alle der hjalp til med at få en god dag.


Den 8. juni havde vi afdansningsbal på Kildehøj. Skjern Salonorkester spillede og de beboere som havde gået til dans de sidste par måneder, indledte aftenen. En super dejlig aften, som skal gentages igen til efteråret.


Juli 2016:

Selv om det er sommerferiemåneden, så har busserne kørt hver uge. Der skal lyde et kæmpe STORT TAK til alle chaufførerne. Det I gør for beboerne med disse ture, er helt ubeskriveligt. Beboerne elsker turene og der er venteliste for at komme med. Alle som det er muligt at komme med ud og køre, kan ikke komme med hver gang, da der efterhånden er venteliste på turene.


August 2016:

Fra den 16 – 19. august var nogle af beboerne på sommerferie i Hou. Alt var super godt. Vejret super, stedet helt perfekt og alle nød de skønne dage.

STORT TAK til alle de frivillige og personalet, som gjorde dage helt uforglemmelige for de deltagne beboere.


Søndag den 28. august kørte en af busserne ud for at se, hvorledes høstarbejdet foregik i gamle dage. Tak til chaufføren for den oplevelse til beboerne, som var med på turen.


Udover de nævnte arrangementer, så har vi også haft mange andre ”jern i ilden”.


Vi har rigtig mange frivillige, som kommer på Kildehøj. Vi er meget privilegeret, at der er så mange frivillige.


Der skal lyde et KÆMPE STORT TAK til jer alle, som har været med til at gøre en forskel i hverdagen for vores beboere og personale på Kildehøj.


Der skal lyde en STOR TAK til Vanda Vestergaard, for et godt samarbejde gennem det sidste år. Det er altid en fornøjelse at være sammen med dig.


Også en STOR TAK til personalet. Man bliver altid mødt med et smil og en dejlig kommentar.


Og til dig Margit, vil jeg sige dig TUSINDE TAK for mange års arbejde i bestyrelsen. Du har jo valg ikke at genopstille til bestyrelsen. Vi vil komme til at savne dig. Håber du fortsat vil komme her på Kildehøj og at vi må gøre brug af din og John hjælp.


Også til Dig – Inger – du har besluttet at holde i bestyrelsen af personlige årsager. TUSINDE TAK til dig for mange års arbejde i bestyrelsen. Vi vil komme til at savne dig og din familie. I har altid været villige til at påtage jer et stykke frivilligt arbejde på Kildehøj.


Til sidst vil jeg sige hele bestyrelsen TAK for et god og konstruktiv samarbejde. I er altid villig til at stille op, når der skal laves et stykke arbejde.


Grethe Bang

formand